Silniční závora a zábradlí

  • Dálniční zábrana z pozinkovaného zábradlí

    Dálniční zábrana z pozinkovaného zábradlí

    Popis produktu: Hlavním účelem dálniční bariéry podél dálnice je vytvořit bezpečnostní bariéru, která pomáhá chránit motoristu, který sjel ze silnice. Dalšími překážkami jsou sloupy, mostní pilíře a opěrné zdi.V těchto případech by bylo mnohem vhodnější narazit na zábradlí než na překážky, proto se obvykle instalují zábradlí. Snižují závažnost potenciální nehody a činí silnice bezpečnější. Zábradlí může působit nesčetnými způsoby, než vychýlit vozidlo. ..
  • M Shaped Beam pro dálniční bariéru

    M Shaped Beam pro dálniční bariéru

    Popis produktu: Hlavním účelem dálniční bariéry podél dálnice je vytvořit bezpečnostní bariéru, která pomáhá chránit motoristu, který sjel ze silnice. Dalšími překážkami jsou sloupy, mostní pilíře a opěrné zdi.V těchto případech by bylo mnohem vhodnější narazit na zábradlí než na překážky, proto se obvykle instalují zábradlí. Snižují závažnost potenciální nehody a činí silnice bezpečnější. Zábradlí může působit nesčetnými způsoby, než vychýlit vozidlo. ..